The spirit of the dead watches
The spirit of the dead watches

Eugène Henri Paul Gauguin

Paul Gauguin - zd. Louis Maurice Boutet de Monvel
Paul Gauguin był francuskim artystą postimpresjonistycznym. Niedoceniony aż do śmierci, Gauguin znalazł uznanie za eksperymentalne użycie koloru i stylu syntetycznego, które wyraźnie różniły się od impresjonizmu. Pod koniec życia spędził dziesięć lat w Polinezji Francuskiej, a większość jego obrazów z tego okresu przedstawia ludzi lub krajobrazy z tego regionu.