Mont Sainte Victoire - Cezanne
Mont Sainte Victoire

Paul Cézanne

Zdjęcie Paula Cezanne'a ok.1861
Paul Cezanne - strona poświęcona  francuskiemu artyście i postimpresjoniscie, którego twórczość stanowiła fundament przejścia od XIX-wiecznej koncepcji artystycznego przedsięwzięcia do nowego, radykalnie odmiennego świata sztuki w XX wieku. Cézanne'a powtarzalne, odkrywcze pociągnięcia pędzla są bardzo charakterystyczne i wyraźnie rozpoznawalne. Używał płaszczyzn koloru i małych pociągnięć pędzla, które tworzyły skomplikowane pola. Uważa się, że Cézanne utworzył most pomiędzy impresjonizmem z końca XIX w. a nową postacią artystycznego dociekania kubizmem. Mówi się, że zarówno Matisse, jak i Picasso zauważyli, że Cézanne "jest ojcem nas wszystkich".