Renoir - Reclining Nude
Reclining Nude

Pierre-Auguste Renoir

Auguste Renoir ok. 1910  foto - Dornac
Auguste Renoir był czołowym francuskim artystą,  rozwijającym styl impresjonistyczny. Jako piewca piękna, a zwłaszcza kobiecej zmysłowości, mówi się, że "Renoir jest ostatecznym przedstawicielem tradycji, która biegnie bezpośrednio od Rubensa do Watteau". Obrazy Renoira wyróżniają się żywym światłem i nasyconymi kolorami, najczęściej koncentrują się na ludziach w intymnych i szczerych kompozycjach. Akt kobiecy był jednym z jego głównych tematów. W charakterystycznym, impresjonistycznym stylu, Renoir zasugerował szczegóły sceny poprzez swobodnie musnięcia kolorów, dzięki czemu jego postacie delikatnie łączą się ze sobą i otoczeniem